XE TẢI – NỘN THÀNH
Đức vận tải – Đồng tầu XT 1.4 – 8 tấn 0903359009
Chiều – Long Biên XT 1.4 tấn 0905644566
Cô Thương Long Biên XT 1.4 tấn 0983263394
Long Bien XT 1.4 tấn 0931455222
Long Bien XT 1.4 tấn – Thùng 3.5m 0987251196
Kính – Long Biên XT 1.4 tấn 0989148069
Thìn – Vũ Xuân Thiều XT 1.25 tấn 0936770707
Thạch Bàn XT 0976300720
Đồng Bạn Tiến XT 1.5 tấn 0379404364 
Thịnh Vận tải – Hữu Bằng Ghép Hàng 0977894822
Thọ – Thạch Thất XT 1.4 tấn 0985919258
XT 2.5 Tấn 0972141355
XE 3 BÁNH –  NỘN THÀNH
Xưởng Sơn Tĩnh Điện 3 Bánh – Giang Biên 0394347058
Xưởng Sơn Tĩnh Điện 3 Banh Giang Biên Bắc 0971221333
Thạch Bàn 3 Bánh 0915082870
Tuyến – Long Biên 3 Bánh 0948306309
Chú Hiền – Tân Mai 3 Bánh 0394525005
Chú Hùng 4 Bánh 091 3057381
 Nguyễn Đức Cảnh 3 Bánh 0853497148
Thái Hà 3 Bánh 098 8115620
Abờlết 3 Bánh 0358613132
250 Ngochoi 3 Bánh 0912351713
XE 3 BÁNH – LIÊN TỈNH
Phú Thọ – Hà Nội Xe Ghép Hàng 0912371665
Tuấn  – Ninh Bình – Hà Nội XT 8 tấn 0916868509
Hòa Bình-Hà Nội XT 8 tấn 0329333693
Phú Thọ – Hà Nội XT 8 Tấn 0986758992
Móng cái – Hà Nội XT 8 Tấn 0906855247
Quỳnh Tiến – Quảng Ninh XT 8 Tấn 0943034288