Biển quảng cáo trạm xăng

Thi công lắp đặt bảng quảng cáo hộp đèn bằng bạt 3M, Alu, Mika, biển chỉ dẫn, bảng niêm yết giá bán xăng dầu theo quy định cho trạm xăng dầu tại miền bắc.